Hotel Ramada Podgorica dobila je oznaku Safe Travels

Hotel Ramada Podgorica dobila je oznaku Safe Travels. Oznaka Safe Travels predstavlja posebno dizajnirani znak, usljed zdravstvene krize kovid-19, koji putnicima omogućava da prepoznaju destinacije i kompanije širom svijeta koje su usvojile globalne standarde zdravstvene i higijenske zaštite, kao važan preduslov za sigurna putovanja. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je nosilac oznake Safe Travels za Crnu Goru. Primjena i kontinuirano unaprijeđenje higijensko bezbjednosnih mjera je oduvijek najvažniji prioritet hotela Ramada Podgorica, oznaka Safe Travels to potvrđuje.

Zaštita zdravlja turista i sticanja njihovog povjerenja, doprinijeće oporavku turizma i omogućiti nastavak njegovog razvoja na siguran i bezbjedan način.